25 lokalit
v Jihočeském
kraji
30 lokalit
na jižním
Slovensku
Ochrana
11 prioritních
stanovišť
Ochrana
3 prioritních
druhů
 

Očekávané výsledky projektu

Hlavním cílem navrhovaného projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.

Projekt CZ – SK South LIFE je teprve čtrnáctým projektem LIFE schváleným v České republice od roku 2004. Současně projekt získal nejvyšší dotaci od Evropské komise a je rovněž projektem s nejdelší realizací. Jedná se o projekt mezinárodní a je zaměřen na péči o 11 prioritních stanovišť, 3 prioritní druhy v celkem 55 evropsky významných lokalitách. Jde tedy bezesporu o historicky jeden z nejvýznamnějších projektů zaměřených na ochranu přírody v České i Slovenské republice.

 

Gentianella praecox subsp. bohemica

Das Ziel von dem Projekt ist eine Management-Optimierung für 33 ha, eine Biotoperweiterung um 8,8 ha, d.h. eine Erweiterung um 50 % im Vergleich mit dem aktuellen Zustand. Das nächste Ziel ist ein Wachstum der Artenpopulation um 10 % minimal.

Osmoderma eremita

Das Ziel von dem Projekt ist ein Wachstum der Artenpopulation um 10 % und Lebensraumzunahme um 20 %. Im Rahmen des ganzen Projekts werden mehr als 1000 alte Bäume behandelt und weitere 1000 Bäume gepflanzt. Dabei werden 300 Weiden (Salix sp.) behandelt und 500 Weiden werden neu gepflanzt.

Carabus menetriesi pacholei

Das Ziel ist eine Artenbiotoperweiterung um 20 ha (15 % der aktuellen Fläche) und Wachstum der Artenpopulation um 15 %.

Zobrazit všechny cíle

Projektové území

Opatření budou realizována celkem na 55 konkrétních evropsky významných lokalitách, z toho 25 v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku.

 

Česká Republika

 1. Blatná
 2. Borkovická blata
 3. Čistá hora
 4. Háje
 5. Hlubocké hráze
 6. Hlubocké obory
 7. Horní Malše
 8. Hroby
 9. Jaroškov
 10. Kozlovská stráň
 11. Lužnice a Nežárka
 12. Nerestský lom
 13. Opolenec
 1. Pastvina u Přešťovic
 2. Pláničský rybník-Bobovec
 3. Pohoří na Šumavě
 4. Rašeliniště Kapličky
 5. Sokolí hnízdo a bažantnice
 6. Svatý Kříž
 7. Šumava
 8. Tejmlov - Nad Zavírkou
 9. Úbislav
 10. Vlašimská Blanice
 11. Vrbenské rybníky
 12. Zlatý potok v Pošumaví

Slovensko

 1. Abov
 2. Alúvium starej Nitry
 3. Biele hory
 4. Burdov
 5. Čenkov
 6. Čiližské močiare
 7. Číčovské luhy
 8. Devínska kobyla
 9. Drieňová hora
 10. Dunaj
 11. Dunajské trstiny
 12. Gavurky
 13. Chotínske piesky
 14. Jurský Chlm
 15. Kamenínske slaniská
 1. Karáb
 2. Kľúčovské rameno
 3. Modrý vrch
 4. Mostová
 5. Nesvadské piesky
 6. Palárikovské lúky
 7. Panské lúky
 8. Pavelské slanisko
 9. Ploská hora
 10. Seleštianska stráň
 11. Starý vrch
 12. Štokeravská vápenka
 13. Šurianske slaniská
 14. Veľkolélsky ostrov
 15. Zobor
 

Aktuality

Nasazujeme GIS do projektu

Geografické informační systémy (GIS) nejsou jen mapy, ale hlavně data, data, data …. A data pro přípravu projektu a jeho úspěšnou realizaci nezbytně potřebujeme.

Program Life

Pro program LIFE byly MŽP ČR ve spolupráci s ČSOP Salamandr vytvořeny v rámci projektu Czech LIFE speciální stránky. Snadno tak najdete nejen množství vyčerpávajících informací ...

Národní výzva k předkládání žádostí

Dne 29. 3. 2018 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace ...

Základní seminář programu Life

Tak a letošní sezóna programu LIFE nám už zase začíná! Kdo by měl zájem o tento prestižní program Evropské unie zaměřený na podporu životního prostředí ...

Všechny aktuality